Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm đo lường mối quan hệ của bốn yếu tố kinh tế vĩ mô (chỉ số

giá tiêu dùng - mức độ lạm phát, tỷ giá hối đoái VND/USD, cung tiền M2, giá vàng

trong nước đến mức độ biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam - thông qua chỉ

số giá chứng khoán VN-Index). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong dài hạn, giữa chỉ số

giá chứng khoán VN-Index với cung tiền M2 và giá vàng trong nước có mối quan hệ

tích cực, với lạm phát có mối quan hệ tiêu cực; trong khi đó tỷ giá hối đoái và chỉ số

giá chứng khoán không có mối liên hệ nào. Trong ngắn hạn, chỉ số giá chứng khoán

hiện tại có mối quan hệ cùng chiều với chỉ số giá chứng khoán tháng trước và quan hệ

ngược chiều với tỷ giá hối đoái.

 

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 1

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 1

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 2

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 2

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 3

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 3

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 4

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 4

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 5

Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán – bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfquan_he_giua_cac_yeu_to_kinh_te_vi_mo_va_bien_dong_thi_truon.pdf
Tài liệu liên quan