Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường

Khái niệm

Cầu là số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà người ua có khả năng và sẵn sàng mua ở các mức

giá khác nhau trong một thời gian nhất định, ác nhân tố khác không đổi (ceteris paribus)

Cầu là toàn bộ mối quan hệ giữa lượng cầu và giá

 Đường cầu là đường biểu diễn mối quan hệ iữa lượng cầu và giá, khi các yếu tố khác hông thay đổi. Nó cho biết lượng cầu tại ác mức giá khác nhau.

 Mối quan hệ nghịch biến giữa lượng cầu và iá được gọi là Luật cầu

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 5

Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu và giá cả thị trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf16 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_chuong_2_cung_cau_va_gia_ca_thi_truong.pdf