Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Với một nền kinh tế đa thành phần cùng tồn tại và phát triển, không còn dừng lại ở khía cạnh xem xét để xóa bỏ hay ưu tiên thành phần kinh tế nào mà cần nhận thấy mỗi thành

phần kinh tế có bản chất riêng, có quy luật kinh tế riêng, dựa trên một

hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất. Vì vậy, điều quan trọng

là phải nắm vững bản chất của từng thành phần kinh tế và sử dụng

chúng một cách có hiệu quả nhất để đẩy nhanh quá trình tăng trưởng

và phát triển kinh tế, chủ động mở cửa hội nhập sâu hơn nữa vào kinh

tế quốc tế giúp cho nền kinh tế nước nhà ngày càng vững mạnh. Bài

viết này tác giả chủ yếu phân tích vai trò của kinh tế tư nhân với

tăng trưởng kinh tế của VN trong thời gian vừa qua.

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 1

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 1

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 2

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 2

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 3

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 3

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 4

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 4

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 5

Vai trò của kinh tế tư nhân với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf5 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfvai_tro_cua_kinh_te_tu_nhan_voi_tang_truong_kinh_te_cua_viet.pdf
Tài liệu liên quan