Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ

Chính sách kiểm soát giá trực tiếp – Giá trần.

Chính sách kiểm soát giá trực tiếp – Giá sàn.

Chính sách thuế - Đánh vào người mua

Chính sách thuế - Đánh vào người bán.

Hệ số co giãn và ảnh hưởng của thuế.

Các chính sách trên được đưa ra khi chính phủ cho rằng thị trường đang tạo ra sự bất công với người mua hoặc người bán.

 Có thực sự khôi phục được sự công bằng??

 

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 1

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 1

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 2

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 2

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 3

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 3

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 4

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 4

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 5

Bài giảng Cung, cầu và các chính sách của chính phủ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt35 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 2340 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cung_cau_va_cac_chinh_sach_cua_chinh_phu.ppt