Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô

A: Tại sao có một số quôc gia tăng trưởng cao?

B: Tỷ suất lợi nhuận của giáo dục là gì?

C: Tại sao có một số quốc gia có lạm phát cao?

D: Lý do gì dẫn đến suy thoái kinh tế?

 

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 1

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 1

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 2

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 2

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 3

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 3

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 4

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 4

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 5

Thi giữa kỳ (Midterm Exam) Kinh tế học vĩ mô trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt32 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1254 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptthi_giua_ky_midterm_exam_kinh_te_hoc_vi_mo.ppt