Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi

Kinh tế là yếu tố quan trọng trong việc tồn tại của tộc người. Hoạt động kinh tế của tộc

người biểu hiện trình độ phát triển của tộc người đó. Các tộc người luôn phát triển theo tiến trình

lịch sử. Điều đó làm cho hoạt động kinh tế của tộc người biến đổi theo. Sự biến đổi này do nhiều

nguyên nhân, bên cạnh nguyên nhân phát triển nội tại của tộc người, các nguyên nhân khác như

sự tác động của chính sách phát triển nhà nước, sự giao lưu tiếp biến văn hóa do các tộc người

sống xen kẽ với nhau, sự thay đổi của môi trường sinh thái, sự xuất hiện của các tôn giáo thế giới

như Công giáo, Tin Lành trong cộng đồng tộc người cũng đã tác động không nhỏ đến quan

điểm về hoạt động kinh tế cũng như hình thức hoạt động kinh tế truyền thống của tộc người.

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 1

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 1

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 2

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 2

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 3

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 3

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 4

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 4

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 5

Hoạt động kinh tế của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đông Nam Bộ - Truyền thống và biến đổi trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf11 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 433 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhoat_dong_kinh_te_cua_cac_toc_nguoi_thieu_so_tai_cho_o_dong.pdf