Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1)

Kinh tế học là môn khoa học ra đời cách đã hơn hai thế kỷ. Từ đó đến nay, kinh

tế học trải qua nhiều giai đoạn phát triển và cũng đã xuất hiện nhiều định nghĩa. Sau

đây là một trong những định nghĩa thông dụng về kinh tế học được nhiều nhà kinh tế

hiện nay thống nhất:

Kinh tế học là môn học nghiên cứu xem xã hội sử dụng như thế nào nguồn

tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra những hàng hóa cần thiết và phân phối cho

các thành viên của xã hội.

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 1

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 1

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 2

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 2

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 3

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 3

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 4

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 4

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 5

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 1) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf58 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_kinh_te_hoc_vi_mo_phan_1.pdf
Tài liệu liên quan