Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô

Nghèo đói là một vấn đề xã hội mà hầu hết các quốc gia đang ngày càng phải đối mặt.

Đẩy lùi căn bệnh đói nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát

triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia. Tài chính vi mô được xem là công cụ đắc lực

giảm đói nghèo. Thành công của hoạt động tài chính vi mô bắt nguồn từ mô hình ngân hàng

Gramen tại Bangladesh đã được nhân rộng và phát triển ở hầu hết các nước trên thế giới. Bài

viết này nhằm khái quát công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Dương dưới góc độ hoạt

động của tài chính vi mô. Bài viết cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường và phát huy

hoạt động này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 1

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 1

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 2

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 2

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 3

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 3

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 4

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 4

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 5

Công tác xóa đói giảm nghèo ở Bình Dương nhìn từ góc độ tài chính vi mô trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcong_tac_xoa_doi_giam_ngheo_o_binh_duong_nhin_tu_goc_do_tai.pdf
Tài liệu liên quan