Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực

Bài viết này đề cập đến bất cập trong chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ, nhận dạng và phân tích xu thế và đặc điểm di động nhân lực khoa học và công nghệ trên thế giới hiện nay, kinh nghiệm các nước thu hút nhân lực, phân tích nguyên nhân của di động nhân lực và kiến nghị chính sách. Từ khóa: nhân lực khoa học và công nghệ, di động nhân lực, chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ.

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 1

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 1

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 2

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 2

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 3

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 3

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 4

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 4

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 5

Xu thế và đặc điểm di động nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và kiến nghị biện pháp chính sách thu hút nhân lực trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc7 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • docxu_the_va_dac_diem_di_dong_nguon_nhan_luc_khoa_hoc_va_cong_n.doc