Giáo trình kinh tế vĩ mô

Là một bộ phận của kinh tế học, là cơ sở lý luận của kinh tế thị trường, môn

kinh tế học vĩ mô cần thiết cho:

 Sinh viên thuộc khối ngành kinh tế.

 Sinh viên nghiên cứu lĩnh vực quản trị ở các ngành kỹ thuật, y tế, giáo dục,

 Ngoài ra, các nhà quản lý cũng cần hiểu biết về môn học này

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 1

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 1

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 2

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 2

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 3

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 3

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 4

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 4

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 5

Giáo trình kinh tế vĩ mô trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf92 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1329 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_kinh_te_vi_mo.pdf
Tài liệu liên quan