Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích

Giả thiết 1- thị hiếu là hoàn chỉnh

Có nghĩa là người tiêu dùng có thể so ánh và xếp hạng tất cả các giỏ hàng hoá.

Ví dụ, nếu có 2 giỏ hàng hoá A và B, gười tiêu dùng có thể thích A hơn B hoặc hích B hơn A hoặc bàng quan (thờ ơ) đối ới 2 giỏ hàng hoá trên.

Giả thiết 2 - thị hiếu có tính bắc cầu

Nghĩa là nếu người tiêu dùng thích A ơn B, và thích B hơn C thì sẽ thích A ơn C

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 5

Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Lý thuyết lợi ích trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf14 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_chuong_4_ly_thuyet_loi_ich.pdf
Tài liệu liên quan