Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2)

Ngay từ nhỏ, chúng ta đã biết sử dụng tiền để mua những đồ vật mà mình ưa

thích, còn các của hàng thì dùng tiền để niêm yết giá các mặt hàng họ bán. Ngoài ra,

mọi người, ít nhiều đều cất trữ tiền nhằm làm tăng của cải của mình. Mặc dù vậy, liệu

đã khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi vì sao chúng ta lại cầm những tờ giấy không có giá

trị thực nhưng lại dễ dàng đổi chúng lấy những hàng hóa có giá trị thực? Hơn nữa,

trong nền kinh tế hiện đại, ngoài việc sử dụng tiền mặt, người ta còn sử dụng séc hay

thẻ tín dụng trong thanh toán. Séc hay thẻ tín dụng có phải là tiền không? Vậy tiền là ì?

Tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để lấy hàng

hóa hay dịch vụ hoặc trong việc hoàn trả các khoản nợ.

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 1

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 1

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 2

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 2

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 3

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 3

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 4

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 4

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 5

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô (Phần 2) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf42 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_kinh_te_hoc_vi_mo_phan_2.pdf
Tài liệu liên quan