Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường

Khái niệm:

Thị trường là một cơ chế mà trong đó những gười bán và những người mua tương tác

với nhau để xác định giá cả và lượng àng hóa (theo P. Samuelson)

Phân loại:

• Theo địa lý: Thị trường TP.HCM

• Theo sản phẩm: Thị trường gạo

• Theo hành vi doanh nghiệp: Thị trường ạnh tranh hoàn hảo, Thị trường độc uyền hoàn toàn, Thị trường cạnh tranh ộc quyền, thị trường độc quyền nhóm

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 5

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf40 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_dai_cuong_chuong_2_cung_cau_va_gia_ca.pdf
Tài liệu liên quan