Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường

Thất bại của thị trường

Thế nào là sự thất bại (trục trặc) của thị rường?

Sự thất bại của thị trường là thuật ngữ để

chỉ các tình huống trong đó, điểm cân

bằng trên các thị trường tự do cạnh tranh

không đạt được sự phân bố hiệu quả.

Hay nói cách khác, ngăn cản “bàn tay vô

hình” phân bố các nguồn lực có hiệu quả.

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 1

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 2

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 3

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 4

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 5

Bài giảng Kinh tế học - Chương 8: Những thất bại của thị trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_chuong_8_nhung_that_bai_cua_thi_truong.pdf