Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ

Mô hình chuỗi thời gian mờ đang có nhiều ứng dụng trong công tác dự báo,

nhất là trong các dự báo kinh tế. Trong những năm gần đây khá nhiều công trình đã được

hoàn thành theo hướng nâng cao độ chính xác và giảm khối lượng tính toán trong mô hình

chuỗi thời gian mờ như các bài báo của Chen và Hsu, Huarng, Kuo,. Wu. Hầu hết những

phương pháp trên đều dựa vào kỹ thuật tạo các nhóm quan hệ logic mờ của Chen [4] để làm

giảm khối lượng tính toán khi chỉ cần thực hiện các phép tính số học thay vì các phép tính

min-max như trong các mô hình của Song-Chissom.

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 1

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 1

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 2

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 2

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 3

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 3

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 4

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 4

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 5

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf12 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnhom_quan_he_mo_phu_thuoc_thoi_gian_va_ung_dung_trong_mo_hin.pdf