Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh

Khái niệm và lợi ích hiệu chỉnh và mã hóa dữ liệu

• Tại sao?

• Hiệu chỉnh: Kiểm tra dữ liệu và thông tin theo 3 yêu cầu

• Mã hóa: là thay đổi số liệu ‘nguyên thủy’ về một dạng ngắn gọn hơn để có thể lưu trong máy tính và xử lý được dễ dàng bằng các mã số hoặc ký hiệu thích hợp (Xây dựng bộ mã hóa).

• Các lợi ích của mã hóa dữ liệu

- Giảm công suất, không gian lưu trữ

- So sánh giảm nhẹ và như vậy sẽ nhanh hơn

- Nếu mã hóa số lượng vừa phải có thể giúp nâng cao giá trị của số liệu

- Giúp cho các phương pháp phân tích định lượng

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Bài giảng Quản lý kinh tế - Chương 4: Xử lý và phân tích thông tin - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf33 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_kinh_te_chuong_4_xu_ly_va_phan_tich_thong.pdf