Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam

TÓM TẮT

Bằng việc áp dụng phương pháp cấu trúc tự hồi quy véc-tơ (SVAR), nghiên cứu này xây dựng mô hình với sự xuất hiện của các hiến chính sách, các hiến số kinh tế vĩ mô cùng như những hiến số đại diện cho các củ sốc từ bên ngoài làm căn cứ từ đó tính toán mức độ, cường độ chuyển dịch của tỷ giá hoi đoái (ERPT) vào lạm phát, củng như ảnh hưởng lẫn nhau giữa các hiến số kinh tế vĩ mô, trong hối cảnh kinh tế Việt Nam.

 

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 1

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 1

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 2

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 2

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 3

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 3

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 4

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 4

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 5

Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát. Xây dựng mô hình Svar cho bối cảnh kinh tế Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfsu_chuyen_dich_cua_ty_gia_vao_lam_phat_xay_dung_mo_hinh_svar.pdf