Bài giảng Các loại thị trường

Thị trường ĐQ hoàn toàn

- Chỉ có một người bán và nhiều người mua

- Sản xuất sp riêng biệt, không có SP thay thế

- TTĐQHH không có đường (S)

- Lối gia nhập ngành bị phong tỏa.

 

Bài giảng Các loại thị trường trang 1

Bài giảng Các loại thị trường trang 1

Bài giảng Các loại thị trường trang 2

Bài giảng Các loại thị trường trang 2

Bài giảng Các loại thị trường trang 3

Bài giảng Các loại thị trường trang 3

Bài giảng Các loại thị trường trang 4

Bài giảng Các loại thị trường trang 4

Bài giảng Các loại thị trường trang 5

Bài giảng Các loại thị trường trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt25 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cac_loai_thi_truong.ppt
Tài liệu liên quan