Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam

Cấu trúc các thị trường là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến năng

suất, chất lượng, hiệu quả và đến sự phát triển của nền kinh tế. Cấu trúc các thị trường

luôn vận động, biến đổi. Do đó, tái cấu trúc các thị trường quốc gia là việc bình

thường, rất cần thiết với các nước đi sau. Tái cấu trúc nền kinh tế thị trường vừa phải

tuân thủ các quy luật chung, vừa phải tính đến những yếu tố đặc thù. Quá trình xây

dựng nền kinh tế thị trường Việt Nam đạt không ít thành tựu. Tuy nhiên, vì nhiều lý

do, cấu trúc các thị trường Việt Nam hiện nay còn lạc hậu, có không ít bất cập, ảnh

hưởng không tốt đến sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bối cảnh mới của

Việt Nam và thế giới đòi hỏi và cho phép Việt Nam có thể tái cấu trúc các thị trường theo hướng hiện đại, hội nhập. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng Việt Nam có đủ khả năng giải quyết vấn đề này.

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 1

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 1

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 2

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 2

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 3

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 3

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 4

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 4

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 5

Tái cấu trúc các thị trường ở Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftai_cau_truc_cac_thi_truong_o_viet_nam.pdf
Tài liệu liên quan