Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Lạm phát có ảnh hưởng nhất định nhất định đến sự phát triển kinh tế, xã hội tùy theo

mức độ của nó. Ở Việt Nam, lạm phát mấy năm gần đây có xu hướng giảm, song vẫn cao

hơn tăng trưởng kinh tế. Lạm phát ở Việt Nam diễn biến thất thường. Tỷ lệ lạm phát gia

tăng và biến động thất thường trong giai đoạn 2007 – 2013 đã tác động xấu đến tốc độ

phát triển của nền kinh tế. Việc kiểm soát lạm phát có ý nghĩa quan trọng với tăng trưởng

kinh tế. Để kiểm soát được lạm phát, Nhà nước cần xác định các chỉ số lạm phát và tăng

trưởng kinh tế phù hợp trong từng thời kỳ cụ thể, tác động vào cung tiền tệ, mở rộng cầu

tiền tệ, sử dụng hiệu quả các công cụ chính của chính sách tiền tệ

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 1

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 1

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 2

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 2

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 3

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 3

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 4

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 4

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 5

Lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf7 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdflam_phat_va_tang_truong_kinh_te_o_viet_nam_thuc_trang_va_gia.pdf
Tài liệu liên quan