Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng

Mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển đổi trong thời gian qua đã vấp phải

giới hạn và bộc lộ những bất cập. Mức tăng trưởng của nền kinh tế chủ yếu dựa vào gia

tăng các nhân tố đầu vào có tính chất truyền thống. Tăng trưởng kinh tế mới chủ yếu dựa

vào các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Tăng trưởng kinh tế lấy doanh nghiệp nhà

nước làm động lực, trọng tâm, trong khi khu vực này hoạt động kém hiệu quả. Cơ cấu đầu

tư bất hợp lý, hiệu quả đầu tư thấp, nhất là đầu tư công. Thể chế điều hành nền kinh tế

nhiều bất cập. Hậu quả là nền kinh tế kém hiệu quả, năng lực cạnh tranh yếu kém, mất cân

đối vĩ mô trầm trọng.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 1

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 1

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 2

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 2

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 3

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 3

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 4

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 4

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 5

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdoi_moi_mo_hinh_tang_truong_kinh_te_o_viet_nam_duoi_goc_nhin.pdf
Tài liệu liên quan