Bài giảng Mô hình toán kinh tế

- Mô hình của một đối tượng là sự phản ánh hiện

thực khách quan của một đối tượng và việc trình bày,

thể hiện, bằng lời văn, sơ đồ, hình vẽ, hoặc một

ngôn ngữ chuyên ngành.

- Mô hình bao gồm nội dung của mô hình và hình

thức thể hiện nội dung.

- Mô hình của các đối tượng trong lĩnh vực hoạt

động kinh tế gọi là mô hình kinh tế.

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 1

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 1

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 2

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 2

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 3

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 3

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 4

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 4

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 5

Bài giảng Mô hình toán kinh tế trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf189 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1302 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mo_hinh_toan_kinh_te.pdf