Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương

KN: Thể hiện mức phối hợp tối đa số lượng sản hẩm có thể sản xuất khi sử dụng toàn bộ năng

lực sẵn có của nền kinh tế.

Ý nghĩa:

- Xã hội không thể có tất cả những gì họ mong uốn

- Nó bị giới hạn không chỉ nguồn lực mà cả trình ộ công nghệ

- Xã hội phải lựa chọn giữa các loại hàng hóa ược sản xuất ra

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 5

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 1: Khái quát về kinh tế học đại cương trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf16 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_dai_cuong_chuong_1_khai_quat_ve_kinh_t.pdf
Tài liệu liên quan