Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn

1.    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Đồng Bằng Sông Cửu Long/Miền Đông Nam Bộ/Tây Nguyên hoặc một địa phương): Nguyên nhân và giải pháp.

 2.    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Đồng Bằng Sông Cửu Long/Miền Đông Nam Bộ/Tây Nguyên hoặc một địa phương): Ảnh hưởng của vốn và giải pháp.

 3.    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam (Đồng Bằng Sông Cửu Long/Miền Đông Nam Bộ/Tây Nguyên hoặc một địa phương): Ảnh hưởng của công nghệ và giải pháp.

 

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 1

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 1

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 2

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 2

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 3

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 3

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 4

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 4

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 5

Bài giảng Tăng trưởng kinh tế mô hình lý thuyết và thực tiễn trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt60 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1440 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tang_truong_kinh_te_mo_hinh_ly_thuyet_va_thuc_tien.ppt