Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Bài viết này xem xét vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phân tích

đánh giá trên cả hai góc độ ngắn hạn và dài hạn. Cơ sở lý thuyết dựa vào một số nghiên cứu

trước và mô hình kinh tế lượng được xây dựng dựa theo mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas.

Năm biến nghiên cứu gồm tăng trưởng kinh tế (Y), độ mở kinh tế (OP), du lịch (TR), vốn đầu tư

(K) và lao động (L) được phân tích bằng phương pháp kiểm định Granger, kiểm định đồng liên

kết Johansen và mô hình VECM (Vector Error Correction model). Kết quả nghiên cứu cho thấy

trong ngắn hạn và dài hạn du lịch là nhân tố ảnh hưởng tích cực lên tăng trưởng nhưng quy mô

rất nhỏ.

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 1

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 1

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 2

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 2

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 3

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 3

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 4

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 4

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 5

Vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf14 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 01/11/2021 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfvai_tro_cua_du_lich_doi_voi_tang_truong_kinh_te_viet_nam.pdf
Tài liệu liên quan