Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập

Một cộng đồng dân cư văn hoá, lịch sử, kinh tế - xã hội đặc trưng2

ĐBSCL là vùng địa lí, lịch sử văn hoá đặc sắc, một không gian văn hoá xã hội mang

đặc trưng của cộng đồng đa tộc người, (Kinh -Hoa - Khơme - Chăm.), đa tôn giáo. Đó là

một quần thể văn hoá đa dạng, đầy sức sống.phong cách ứng xử tự do, sáng tạo. Đây là

yếu tố đặc thù quan trọng nó tác động chính cũng như qui định các mối quan hệ giao lưu và

ứng xử trong tất cả các lãnh vực của dân ĐBSCL từ khi mở cõi. Vùng có nền kinh tế nông

nghiệp mang màu sắc “khẩn hoang”; các loại hình kinh tế đa dạng: kinh tế biển, kinh tế

rừng, chủ yếu là nông nghiệp vùng gặp lũ.

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 1

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 1

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 2

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 2

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 3

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 3

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 4

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 4

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 5

Hoạt động kinh tế đối ngoại - Động lực phát triển đồng bằng sông Cửu Long thời kì hội nhập trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf12 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhoat_dong_kinh_te_doi_ngoai_dong_luc_phat_trien_dong_bang_so.pdf