Giáo trình môn Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào tạo

ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu

cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên, chúng tôi tổ chức

biên soạn bài giảng “Kinh tế quốc tế” phù hợp với điều kiện kinh doanh trong giai

đoạn hội nhập. Với kinh nghiệm giảng dạy được tích luỹ qua nhiều năm, cộng với

sự nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, bài giảng có nhiều thay đổi

và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Bài giảng “Kinh tế quốc tế” là

tài liệu chính thức sử dụng giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học

ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp; đồng thời cũng

là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 1

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 1

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 2

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 2

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 3

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 3

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 4

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 4

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 5

Giáo trình môn Kinh tế quốc tế trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf83 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_mon_kinh_te_quoc_te.pdf