Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013)

Nghiên cứu này xem xét quan hệ nhân quả Granger giữa GDP thực, xuất khẩu

thực và dòng vốn FDI ròng thực ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2013.

Bài nghiên cứu sử dụng mô hình VAR và kiểm định nhân quả Granger để xem xét mối

quan hệ giữa xuất khẩu, FDI và GDP. Kết quả nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy bằng

chứng ủng hộ giả thuyết xuất khẩu nhờ tăng trưởng. Bên cạnh đó, tăng trưởng GDP và

FDI đều có tác động đến xuất khẩu cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Ngoài ra, FDI còn có

tác động đến tăng trưởng GDP trong ngắn hạn.

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 1

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 1

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 2

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 2

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 3

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 3

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 4

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 4

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 5

Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu ở Việt Nam (1980 - 2013) trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmoi_quan_he_giua_dau_tu_truc_tiep_nuoc_ngoai_tang_truong_kin.pdf
Tài liệu liên quan