Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất

. Năng suất trung bình (AP-Average Product)

AP của một yếu tố SX biến đổi là số sản phẩm SX tính trung bình trên 1 đơn vị yếu tố SX

5. Năng sut biên (MP-Marginal Product)

MP ca mt yếu t SX biến đổi là phn thay đổi trong tng SL khi thay đổi 1 đơn v yếu t SX biến đổi đó

 

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 1

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 1

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 2

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 2

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 3

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 3

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 4

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 4

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 5

Bài giảng Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt21 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1399 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ly_thuyet_san_xuat_va_chi_phi_san_xuat.ppt
Tài liệu liên quan