Giáo trình môn Kinh tế lượng

Thuật ngữtiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế

1

. Thật ra phạm vi của kinh tếlượng

rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽthấy điều đó qua một định nghĩa vềkinh tếlượng nhưsau:

“Không giống nhưthống kê kinh tếcó nội dung chính là sốliệu thống kê, kinh tếlượng là một môn

độc lập với sựkết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụtoán học và phương pháp luận thống kê. Nói rộng

hơn, kinh tếlượng liên quan đến: (1) Ước lượng các quan hệkinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế

bằng dữliệu thực tếvà kiểm định giảthiết của kinh tếhọc vềhành vi, và (3) Dựbáo hành vi của biến số

kinh tế.

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 1

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 1

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 2

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 2

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 3

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 3

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 4

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 4

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 5

Giáo trình môn Kinh tế lượng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf71 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_mon_kinh_te_luong.pdf