Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế

Ba bài tiếp theo giới thiệu cung, cầu và phương thức vận hành của thị trường.

 Các lực cung và cầu về một hàng hoá quyết định lượng hàng hoá được sản xuất và giá mà hàng hoá được bán.

Khái niệm hệ số co giãn và cách sử dụng để phân tích một số tình huống thực tế.

Sử dụng các công cụ cung, cầu để phân tích sự tác động của các chính sách của chính phủ đến giá và lượng trên thị trường.

 

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 1

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 1

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 2

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 2

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 3

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 3

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 4

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 4

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 5

Bài giảng Tác động của việc phân bổ nguồn lực tới phúc lợi kinh tế trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt44 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1167 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tac_dong_cua_viec_phan_bo_nguon_luc_toi_phuc_loi_k.ppt
Tài liệu liên quan