Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Trong sự nghiệp đổi mới để đẩy mạnh CNH-HĐH thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các doanh nghiệp (DN) có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân . Nó góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của các ngành và của cả nền kinh tế; tạo thêm hàng hoá dịch vụ; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; tăng thu nhập và nâng cao đời sống; tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước và đặc biệt được coi là “chiếc đệm giảm sóc” của thị trường.

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 1

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 1

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 2

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 2

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 3

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 3

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 4

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 4

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 5

Tiểu luận Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc32 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 2557 | Lượt tải: 5download

File đính kèm:

  • doctieu_luan_thuc_trang_va_giai_phap_phat_trien_doanh_nghiep_nh.doc