Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975

Bối cảnh xã hội, lịch sử và văn hóa

Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối văn nghệ xuyên suốt là yếu tố trọng yếu chấm dứt sự phân hóa phức tạp của văn hóa và văn học nước ta những năm trước 45, tạo nên một nền văn nghệ khá thống nhất về tư tưởng.

Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ suốt 30 năm đã tác động sâu sắc, toàn diện tới đời sống tinh thần nói chung và đời sống văn học nói riêng.

Nền kinh tế chậm phát triển, điều kiện giao lưu văn hóa bị hạn chế đã có ảnh hưởng không nhỏ đến văn học.

 

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 1

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 1

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 2

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 2

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 3

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 3

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 4

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 4

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 5

Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam 1945-1975 trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt32 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khai_quat_van_hoc_viet_nam_1945_1975.ppt
Tài liệu liên quan