Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh

1. Một số khái niệm chính có liên quan cụm từ khóa chính của chủ đề

2. Nội dung nghiên cứu chính của chủ đề (Lý thuyết và thực tiễn)

3. Các yếu tố ảnh hưởng (Lý thuyết và thực tiễn)

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu chính sử dụng

6. Các chỉ tiêu nghiên cứu chính

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 2

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 3

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 4

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: Giới thiệu - Hồ Ngọc Ninh trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf20 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 02/11/2021 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_phuong_phap_nghien_cuu_kinh_te_chuong_1_gioi_thieu.pdf
Tài liệu liên quan