Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

Hơn 10 năm gia nhập WTO, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thúc đẩy tăng trưởng và tạo nhiều động

lực cho nền kinh tế Việt Nam. Giai đoạn 2008 – 2017, vốn FDI đăng kí vào Việt Nam đạt gần 275 tỷ

USD, tỷ lệ giải ngân đạt 45%. Khu vực FDI có vai trò quan trọng đối với tăng năng suất lao động

(NSLĐ) ở Việt Nam. Tuy nhiên, NSLĐ ở Việt Nam còn rất thấp so với các nước trong khu vực và có

khoảng cách lớn về NSLĐ ở trong nước giữa khu vực FDI với các khu vực kinh tế còn lại, khu vực FDI

và khu vực kinh tế tư nhân là nguồn chính khẳng định vai trò đóng góp cho tăng trưởng NSLĐ toàn bộ

nền kinh tế Việt Nam.

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 1

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 1

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 2

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 2

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 3

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 3

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 4

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 4

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 5

Vai trò của khu vực FDI với tăng năng suất lao động ở Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfvai_tro_cua_khu_vuc_fdi_voi_tang_nang_suat_lao_dong_o_viet_n.pdf
Tài liệu liên quan