Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

Nhờ tình hình trong nước và bên ngoài thuận lợi, kinh tế Việt Nam đạt tăng trưởng quý I cao nhất trong thập kỷ qua. Sau khi đạt thành tích 6,8 phần trăm trong năm 2017, GDP theo giá so sánh tăng gần 7,4 phần trăm (so với cùng kỳ năm trước) trong quý I năm 2018. Sức cầu bên ngoài khởi sắc tiếp tục trợ lực cho tốc độ tăng trưởng ở các ngành chế tạo, chế biến và nông nghiệp theo định hướng xuất khẩu của Việt Nam, lần lượt đạt 13,6 phần trăm và 4,1 phần trăm. Bên cạnh đó, sức cầu vững vàng trong nước tạo điều kiện cho ngành dịch vụ đạt kết quả tăng trưởng ổn định ở mức 6,7 phần trăm. Tăng trưởng đi lên một phần do sức cầu trên toàn cầu được cải thiện theo chu kỳ, nhưng cũng đồng thời phản ánh tốc độ tăng trưởng tiềm năng đang đi lên nhờ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư của tư nhân trong nước được khôi phục và quá trình dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang các ngành chế tạo, chế biến và dịch vụ có năng suất cao hơn.

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 1

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 1

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 2

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 2

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 3

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 3

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 4

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 4

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 5

Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf62 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdiem_lai_cap_nhat_tinh_hinh_phat_trien_kinh_te_viet_nam.pdf
Tài liệu liên quan