Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới

Hiện nay, trong xu thế phát phát triển nền kinh tế tri thức, tại nhiều quốc gia trên thế giới, đoi mới là hoạt động không thể tác rời của hoạt động khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, phải khẳng định, Đổi mới không phải là một quy trình quản lý khoa học và công nghệ có thể sao chép được. Chính văn hóa mà những người này mang lại mới là yếu tố quyết định thành công, chứ không phải là đầu tư hay cơ sở vật chất hay quyết định chính trị của cơ quan chủ quản.

Văn hóa đổi mớí cập đến những niềm tin, giá trị, nguyên tắc ngầm, một kiểu cách tín ngưỡng và hy vọng được các thành viên trong một cộng đồng (có the ở cấp độ tổ chức và quốc gia) cùng chia sẻ.

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 1

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 1

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 2

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 2

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 3

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 3

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 4

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 4

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 5

Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới: Tiếp cận văn hóa đổi mới trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf9 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfhoat_dong_khoa_hoc_cong_nghe_va_doi_moi_tiep_can_van_hoa_doi.pdf