Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

* Hữu dụng (Lợi ích) (U - Utility)

Là sự thỏa mãn nhu cầu của con người khi iêu dùng hàng hóa và dịch vụ.

* Tổng hữu dụng (TU-Total Utility)

Là toàn bộ sự thỏa mãn nhu cầu của con gười khi tiêu dùng một số lượng hàng hóa và

dịch vụ trong một thời gian nào đó.

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 5

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 3: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf18 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_dai_cuong_chuong_3_ly_thuyet_ve_su_lua.pdf
Tài liệu liên quan