Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng

Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tếlượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc

áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tếhọc. Tuy nhiên, trong thống kê kinh

tế, các dữliệu thống kê là chính yếu còn kinh tếlượng được là sựhợp nhất của lý

thuyết kinh tế, công cụtoán học và các phương pháp luận thống kê.

Mởrộng hơn, kinh tếlượng quan tâm đến :

(1) Ước lượng các mối quan hệkinh tế,

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 1

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 1

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 2

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 2

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 3

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 3

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 4

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 4

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 5

Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf67 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_nhap_mon_kinh_te_luong.pdf
Tài liệu liên quan