Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng

Cung và cầu của một hàng hoá phụ thuộc vào nhiều biến số => định tính.

 Muốn phản ánh sự thay đổi về lượng => hệ số co giãn (Elasticity).

 Hệ số co giãn là một con số cho biết tỷ lệ phần trăm thay đổi của biến số này tương ứng với một phần trăm thay đổi của biến số kia.

 Hệ số co giãn phản ánh cả hướng và quy mô thay đổi.

 

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 1

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 1

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 2

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 2

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 3

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 3

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 4

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 4

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 5

Bài giảng Hệ số co giãn và ứng dụng trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

ppt40 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai_giang_he_so_co_gian_va_ung_dung.ppt