Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

sâu, rộng; nhiều hiệp định thương mại và đầu tư thế hệ mới được Việt Nam tham gia ký kết: FTA với

Hàn Quốc; Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản; FTA Việt Nam – Chilê; Hiệp định đầu tư

toàn diện ASEAN (ACIA); mới nhất là hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

(CPTPP),.Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút FDI vào Việt Nam bền vững là một vấn đề đặt ra cần giải

quyết. Trên cơ sở phân tích thực trạng FDI tại Việt Nam trong những năm gần đây, bài viết đề xuất một

số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới.

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 1

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 1

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 2

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 2

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 3

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 3

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 4

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 4

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 5

Thu hút FDI vào Việt Nam - Cơ hội và thách thức trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfthu_hut_fdi_vao_viet_nam_co_hoi_va_thach_thuc.pdf
Tài liệu liên quan