Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Một số tập đoàn bán lẻ nước ngoài đã có những bước đi đầu tiên khá vững chắc

kênh phân phối hiện đại tại thị trường Việt Nam, một số khác đang chuẩn bị cho

những kế hoạch lâu dài với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường bán lẻ Việt Nam. Sức ép đối

với các nhà phân phối, bán lẻ trong nước là rất lớn. Đối mặt với các tập đoàn nước

ngoài hùng mạnh trong điều kiện mức độ phát triển của ngành dịch vụ này còn thấp,

các nhà bán lẻ trong nước đang đứng trước nguy cơ ‚thua trên sân nhà‛. Bài viết này

cung cấp thông tin về thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam, thách thức đối với các

doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam và những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của

các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam.

 

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 1

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 1

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 2

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 2

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 3

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 3

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 4

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 4

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 5

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf6 trang | Chia sẻ: cucnt | Ngày: 19/10/2021 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfmot_so_giai_phap_nang_cao_kha_nang_canh_tranh_doanh_nghiep_b.pdf