Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP (Trans-Pacific Partnership) ký kết

chính thức ngày 4/2/2016 tại New Zealand, sau khi 12 nước hai bên bờ Thái Bình Dương

gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Hoa Kỳ, Malaysia, Mexico, Nhật Bản, New

Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam đã thông qua vào ngày 05/10/2015, đồng thời cũng

đưa ra lộ trình để hiệp định đi vào hiệu lực là 2 năm sau ngày ký kết với cam kết sẽ tập

trung mọi nỗ lực cần thiết để quốc hội các nước thành viên sớm phê chuẩn hiệp định.

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 1

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 1

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 2

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 2

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 3

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 3

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 4

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 4

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 5

Thành viên hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương − cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf10 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfthanh_vien_hiep_dinh_doi_tac_xuyen_thai_binh_duong_co_hoi_va.pdf