Bài giảng môn kinh tế vĩ mô

Môn học giới thiệu những nét tổng quát vềkinh tếvĩmô; nội dung và ý nghĩa

của các biến sốkinh tếvĩmô; những khái niệm kinh tếvĩmô cơbản nhưlạm phát,

thất nghiệp, tăng trưởng kinh tếvà một sốvấn đềkhác có liên quan. Môn học cũng

giới thiệu một sốmô hình căn bản và các chính sách kinh tếvĩmô nhưchính sách tài

khóa, chính sách tiền tệ

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 1

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 1

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 2

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 2

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 3

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 3

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 4

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 4

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 5

Bài giảng môn kinh tế vĩ mô trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf191 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1375 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_kinh_te_vi_mo.pdf