Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Logistics là gì ?

“Logistics là quá trình tối ưu hoá về địa điểm và thời điểm, tối ưu hoá việc lưu

chuyển và dự trữ nguồn tài nguyên từ đầu vào nguyên thủy cho đến tay

người tiêu dùng cuối cùng, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu

dùng với chi phí thích hợp, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế”.Logistics là gì ?

Logistics là quá trình tối ưu hoá mọi công việc, mọi thao tác từ khâu cung ứng, sản

xuất, phân phối và tiêu dùng sản phẩm.

Logistics được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã

hội, như: Quân sự, kinh tế, xã hội, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch,

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 1

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 1

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 2

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 2

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 3

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 3

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 4

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 4

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 5

Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf20 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfphat_trien_dich_vu_logistics_o_viet_nam_trong_dieu_kien_hoi.pdf
Tài liệu liên quan