Giáo trình môn Kinh tế học

1.Kinh tếhọc: Nghiên cứu cách phân phối các nguồn lực khan hiếm cho

các nhu cầu vô hạn

1. Kinh tếhọc vi mô

Kinh tếvi mô nghiên cứu hành vi ra quyết định của các tác nhân kinh tế

đơn lẻtrong nền kinh tế(nhưcác doanh nghiệp, hộgia đình, người tiêu

dùng). Nó nghiên cứu sựtương tác qua lại giữa các tác nhân đó đểxác định

sốlượng trao đổi,

Giáo trình môn Kinh tế học trang 1

Giáo trình môn Kinh tế học trang 1

Giáo trình môn Kinh tế học trang 2

Giáo trình môn Kinh tế học trang 2

Giáo trình môn Kinh tế học trang 3

Giáo trình môn Kinh tế học trang 3

Giáo trình môn Kinh tế học trang 4

Giáo trình môn Kinh tế học trang 4

Giáo trình môn Kinh tế học trang 5

Giáo trình môn Kinh tế học trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf122 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1294 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_mon_kinh_te_hoc.pdf
Tài liệu liên quan