Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 Thu nhập khả dụng (Yd)(DI): Là lượng thu nhập cuối ùng mà hộ gia đình được tiêu dùng

Thu nhập khả dụng = Thu nhập – thuế trực thu (Yd =Y - Td)

Thu nhập khả dụng (Yd) = C + S

 Tiêu dùng (C): Là lượng tiền hộ gia đình dùng mua àng tiêu dùng

 Tiết kiệm (S): Là phần còn lại của thu nhập của hộ gia ình sau khi đã tiêu dùng

 Khấu hao (De): Là khoản tiền bù đắp giá trị hao mòn ủa tài sản cố định

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 1

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 2

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 3

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 4

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 5

Bài giảng Kinh tế học đại cương - Chương 6: Đo lường sản lượng quốc gia trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf20 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kinh_te_hoc_dai_cuong_chuong_6_do_luong_san_luong.pdf
Tài liệu liên quan