Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Khi mới thành lập, Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) hoạt động theo mô hình Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô nên có sự phân li giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo. Trong 40 năm qua Viện đã từng buớc khắc phục sự phân ly này, nhiều mô hình liên kết khoa học với sản xuất và đào tạo đã đuợc thực hiện.

Tuy nhiên, phát triến Viện Hàn lâm phù hợp với tình hình hội nhập quốc tế cần những điều kiện đế hình thành và phát triến các mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo. Đó là những điều kiện quản lý vĩ mô và nỗ lực của Viện Hàn lâm cũng nhu các Viện chuyên ngành.

 

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 1

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 1

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 2

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 2

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 3

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 3

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 4

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 4

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 5

Điều kiện hình thành và phát triển mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf8 trang | Chia sẻ: cucnt | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfdieu_kien_hinh_thanh_va_phat_trien_mo_hinh_lien_ket_nghien_c.pdf
Tài liệu liên quan