Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô

Câu 1 : GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 1998

là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 là 120.Chỉ số giá năm 1998 là 125. Tỷ lệ

tăng trưởng năm 1998 là :

a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10%

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 1

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 1

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 2

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 2

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 3

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 3

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 4

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 4

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 5

Đề thi trắc nghiệm môn thi kinh tế vĩ mô trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

pdf16 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 2656 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trac_nghiem_mon_thi_kinh_te_vi_mo.pdf
Tài liệu liên quan