Đề thi trắc nghiệm môn học kinh tế vĩ mô

1. Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ thì tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng thực tế trong thời kỳ này là bao nhiêu?

A 3.0%

B 3.1%

C 5.62%

D 18.0%

E 18.6%

 

Đề thi trắc nghiệm môn học kinh tế vĩ mô trang 1

Đề thi trắc nghiệm môn học  kinh tế vĩ mô trang 1

Đề thi trắc nghiệm môn học kinh tế vĩ mô trang 2

Đề thi trắc nghiệm môn học  kinh tế vĩ mô trang 2

Đề thi trắc nghiệm môn học kinh tế vĩ mô trang 3

Đề thi trắc nghiệm môn học  kinh tế vĩ mô trang 3

Đề thi trắc nghiệm môn học kinh tế vĩ mô trang 4

Đề thi trắc nghiệm môn học  kinh tế vĩ mô trang 4

Đề thi trắc nghiệm môn học kinh tế vĩ mô trang 5

Đề thi trắc nghiệm môn học  kinh tế vĩ mô trang 5

Tải về để xem đầy đủ hơn

doc41 trang | Chia sẻ: tl92532 | Lượt xem: 1470 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • docde_thi_trac_nghiem_mon_hoc_kinh_te_vi_mo.doc